ทุ่งหญ้าและภูเขา ภาษาญี่ปุ่น

野山 แปลว่า
(野山 อ่านว่า のやま[no yama])

ทุ่งหญ้าและภูเขา ภาษาญี่ปุ่น 野山

ตัวอย่างประโยค 野山 ภาษาญี่ปุ่น

徳川によって 高野山に 蟄居させられていた某を

ใส่ความเห็น