การเผาทุ่งหญ้า ภาษาญี่ปุ่น

野焼き แปลว่า
(野焼き อ่านว่า のやき[no yaki])

การเผาทุ่งหญ้า ภาษาญี่ปุ่น 野焼き

ตัวอย่างประโยค 野焼き ภาษาญี่ปุ่น

野焼きの草のように 生きたまま焼き殺すぞ

ใส่ความเห็น