เงินค่าเหล้า ภาษาญี่ปุ่น

飲み代 แปลว่า
(飲み代 อ่านว่า のみしろ[no mishiro])

เงินค่าเหล้า ภาษาญี่ปุ่น 飲み代

ตัวอย่างประโยค 飲み代 ภาษาญี่ปุ่น

彼が稼いだお金を飲み代に つぎ込んだ時に助けたでしょ

ใส่ความเห็น