ชวนให้ดื่ม ทำให้ดื่ม ภาษาญี่ปุ่น

飲ませる แปลว่า
(飲ませる อ่านว่า のませる[noma seru])

ชวนให้ดื่ม ทำให้ดื่ม ภาษาญี่ปุ่น 飲ませる

ตัวอย่างประโยค 飲ませる ภาษาญี่ปุ่น

我々の取引を忘れるないでくれよ、これが終わったときは、 私の部下を無料で飲ませるようにしろよ

ใส่ความเห็น