ไม่มีขอบเขต ไม่มีกฎเกณฑ์ ภาษาญี่ปุ่น

野放図 แปลว่า
(野放図 อ่านว่า のほうず[nohōzu])

ไม่มีขอบเขต ไม่มีกฎเกณฑ์ ภาษาญี่ปุ่น 野放図

ตัวอย่างประโยค 野放図 ภาษาญี่ปุ่น

その要求は あまりに野放図だ」と言っている

ใส่ความเห็น