วิธีการนับโดยรวม ภาษาญี่ปุ่น

延べ แปลว่า
(延べ อ่านว่า のべ[nobe])

วิธีการนับโดยรวม ภาษาญี่ปุ่น 延べ

ตัวอย่างประโยค 延べ ภาษาญี่ปุ่น

利益移転なり繰延べなり好きにやらせろ でも税金は払わなくて良い

ใส่ความเห็น