พัฒนาเติบโต ยาวขึ้น สูงขึ้น ภาษาญี่ปุ่น

伸びる แปลว่า
(伸びる อ่านว่า のびる[nobiru])

พัฒนาเติบโต ยาวขึ้น สูงขึ้น ภาษาญี่ปุ่น 伸びる

ตัวอย่างประโยค 伸びる ภาษาญี่ปุ่น

背が伸びるぞ 母親も長身だ

ใส่ความเห็น