ส่วนสำคัญ คอหอย ภาษาญี่ปุ่น

喉首 แปลว่า
(喉首 อ่านว่า のどくび[no doku bi])

ส่วนสำคัญ คอหอย ภาษาญี่ปุ่น 喉首

ตัวอย่างประโยค 喉首 ภาษาญี่ปุ่น

喉首と脚を押さえろ 行くぞ

ใส่ความเห็น