ริมชายคา หน้าบ้าน ภาษาญี่ปุ่น

軒先 แปลว่า
(軒先 อ่านว่า のきさき[noki-saki])

ริมชายคา หน้าบ้าน ภาษาญี่ปุ่น 軒先

ตัวอย่างประโยค 軒先 ภาษาญี่ปุ่น

軒先に薬屋が あるだろ

ใส่ความเห็น