คนที่ไม่มีความสามารถ การไม่มีความสามารถ ภาษาญี่ปุ่น

能無し แปลว่า
(能無し อ่านว่า のうなし[nō nashi])

คนที่ไม่มีความสามารถ การไม่มีความสามารถ ภาษาญี่ปุ่น 能無し

ตัวอย่างประโยค 能無し ภาษาญี่ปุ่น

他の能無しどもをこれと同じにしたい

ใส่ความเห็น