ไม่ทุกข์ร้อน ภาษาญี่ปุ่น

脳天気 แปลว่า
(脳天気 อ่านว่า のうてんき[no utenki])

ไม่ทุกข์ร้อน ภาษาญี่ปุ่น 脳天気

ตัวอย่างประโยค 脳天気 ภาษาญี่ปุ่น

笑えよ 脳天気

ใส่ความเห็น