เนื้อเยื่อสมอง ภาษาญี่ปุ่น

脳組織 แปลว่า
(脳組織 อ่านว่า のうそしき[no uso shiki])

เนื้อเยื่อสมอง ภาษาญี่ปุ่น 脳組織

ตัวอย่างประโยค 脳組織 ภาษาญี่ปุ่น

脳組織を必要とします。

ใส่ความเห็น