ผลิตภัณฑ์จากเกษตร ภาษาญี่ปุ่น

農産物 แปลว่า
(農産物 อ่านว่า のうさんぶつ[no usan butsu])

ผลิตภัณฑ์จากเกษตร ภาษาญี่ปุ่น 農産物

ตัวอย่างประโยค 農産物 ภาษาญี่ปุ่น

農産物輸入に違反してるんだぞ つまらん

ใส่ความเห็น