(รส สี)เข้ม ภาษาญี่ปุ่น

濃厚 แปลว่า
(濃厚 อ่านว่า のうこう[no ukou])

(รส สี)เข้ม ภาษาญี่ปุ่น 濃厚

ตัวอย่างประโยค 濃厚 ภาษาญี่ปุ่น

結論 負けは濃厚

ใส่ความเห็น