มีสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยาคนอื่น ภาษาญี่ปุ่น

寝取る แปลว่า
(寝取る อ่านว่า ねとる[netoru])

มีสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยาคนอื่น ภาษาญี่ปุ่น 寝取る

ตัวอย่างประโยค 寝取る ภาษาญี่ปุ่น

ドイツ人でもそんなことはしない 同僚の女を寝取るとは

ใส่ความเห็น