น้ำเดือด ภาษาญี่ปุ่น

熱湯 แปลว่า
(熱湯 อ่านว่า ねっとう[nettō])

น้ำเดือด ภาษาญี่ปุ่น 熱湯

ตัวอย่างประโยค 熱湯 ภาษาญี่ปุ่น

経営不審なんかになったら 「熱湯にくべろ!」て言われるんじゃないか

ใส่ความเห็น