การถอนรากถอนโคน ภาษาญี่ปุ่น

根絶やし แปลว่า
(根絶やし อ่านว่า ねだやし[nedayashi])

การถอนรากถอนโคน ภาษาญี่ปุ่น 根絶やし

ตัวอย่างประโยค 根絶やし ภาษาญี่ปุ่น

いかに将軍家でも 風魔を根絶やしにはできぬ。

ใส่ความเห็น