นอนเอกเขนก ภาษาญี่ปุ่น

寝そべる แปลว่า
(寝そべる อ่านว่า ねそべる[nesoberu])

นอนเอกเขนก ภาษาญี่ปุ่น 寝そべる

ตัวอย่างประโยค 寝そべる ภาษาญี่ปุ่น

できるだけ長く 水面に寝そべる

ใส่ความเห็น