นอนเอกเขนก ภาษาญี่ปุ่น

寝転がる แปลว่า
(寝転がる อ่านว่า ねころがる[nekorogaru])

นอนเอกเขนก ภาษาญี่ปุ่น 寝転がる

ตัวอย่างประโยค 寝転がる ภาษาญี่ปุ่น

今から俺が道路で寝転がる

ใส่ความเห็น