เวลาตื่นนอน ภาษาญี่ปุ่น

寝起き แปลว่า
(寝起き อ่านว่า ねおき[ne oki])

เวลาตื่นนอน ภาษาญี่ปุ่น 寝起き

ตัวอย่างประโยค 寝起き ภาษาญี่ปุ่น

今朝は寝起きが 悪かった

ใส่ความเห็น