ทำให้เปียก ภาษาญี่ปุ่น

濡らす แปลว่า
(濡らす อ่านว่า ぬらす[nurasu])

ทำให้เปียก ภาษาญี่ปุ่น 濡らす

ตัวอย่างประโยค 濡らす ภาษาญี่ปุ่น

チビッて足許を濡らす まあ 普通に

ใส่ความเห็น