พื้นดินที่เป็นหนองน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

沼地 แปลว่า
(沼地 อ่านว่า ぬまち[nu machi])

พื้นดินที่เป็นหนองน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 沼地

ตัวอย่างประโยค 沼地 ภาษาญี่ปุ่น

沼地の蛇の ぶった切り

ใส่ความเห็น