อย่างไม่เกรงใจ ภาษาญี่ปุ่น

ぬけぬけ แปลว่า
(ぬけぬけ อ่านว่า ぬけぬけ[nukenuke])

อย่างไม่เกรงใจ ภาษาญี่ปุ่น ぬけぬけ

ตัวอย่างประโยค ぬけぬけ ภาษาญี่ปุ่น

ぬけぬけと。

ใส่ความเห็น