ความอบอุ่น ภาษาญี่ปุ่น

温もり แปลว่า
(温もり อ่านว่า ぬくもり[nukumori])

ความอบอุ่น ภาษาญี่ปุ่น 温もり

ตัวอย่างประโยค 温もり ภาษาญี่ปุ่น

親の温もりを 私は なぜかお手前から。

ใส่ความเห็น