มุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ ภาษาญี่ปุ่น

人間観 แปลว่า
(人間観 อ่านว่า にんげんかん[nin gen kan])

มุมมองเกี่ยวกับมนุษย์ ภาษาญี่ปุ่น 人間観

ตัวอย่างประโยค 人間観 ภาษาญี่ปุ่น

このパーティーは 究極の人間観察ね

ใส่ความเห็น