การอนุมัติ ภาษาญี่ปุ่น

認可 แปลว่า
(認可 อ่านว่า にんか[ni n ka])

การอนุมัติ ภาษาญี่ปุ่น 認可

ตัวอย่างประโยค 認可 ภาษาญี่ปุ่น

断る! 私が何を認可したかを知りたい

ใส่ความเห็น