การอาบน้ำ ภาษาญี่ปุ่น

入浴 แปลว่า
(入浴 อ่านว่า にゅうよく[ni ~yuuyoku])

การอาบน้ำ ภาษาญี่ปุ่น 入浴

ตัวอย่างประโยค 入浴 ภาษาญี่ปุ่น

私はもはや入浴ません

ใส่ความเห็น