น้ำตาลนม ภาษาญี่ปุ่น

乳糖 แปลว่า
(乳糖 อ่านว่า にゅうとう[ni ~yuutou])

น้ำตาลนม ภาษาญี่ปุ่น 乳糖

ตัวอย่างประโยค 乳糖 ภาษาญี่ปุ่น

よせ、イリヤス。この人は乳糖不耐だ 牛乳アレルギーだ。ほっとけ

ใส่ความเห็น