การได้รับรางวัล ภาษาญี่ปุ่น

入賞 แปลว่า
(入賞 อ่านว่า にゅうしょう[ni ~yuushou])

การได้รับรางวัล ภาษาญี่ปุ่น 入賞

ตัวอย่างประโยค 入賞 ภาษาญี่ปุ่น

ご賞金を獲得するためには 入賞番号と共に―

ใส่ความเห็น