กรดเลคติค ภาษาญี่ปุ่น

乳酸 แปลว่า
(乳酸 อ่านว่า にゅうさん[ni ~yuusan])

กรดเลคติค ภาษาญี่ปุ่น 乳酸

ตัวอย่างประโยค 乳酸 ภาษาญี่ปุ่น

乳酸リンゲル液を投与

ใส่ความเห็น