เข้าประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

入国する แปลว่า
(入国する อ่านว่า にゅうこくする[ni ~yuukokusuru])

เข้าประเทศ ภาษาญี่ปุ่น 入国する

ตัวอย่างประโยค 入国する ภาษาญี่ปุ่น

国外へ出ても どうやって インドに入国するのか?

ใส่ความเห็น