พิธีเปิดเรียน พิธีเปิดภาคการศึกษา ภาษาญี่ปุ่น

入学式 แปลว่า
(入学式 อ่านว่า にゅうがくしき[ni ~yuugakushiki])

พิธีเปิดเรียน พิธีเปิดภาคการศึกษา ภาษาญี่ปุ่น 入学式

ตัวอย่างประโยค 入学式 ภาษาญี่ปุ่น

入学式でみたけど 不愉快だった

ใส่ความเห็น