ทหารญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

日本兵 แปลว่า
(日本兵 อ่านว่า にほんへい[ni hon e i])

ทหารญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 日本兵

ตัวอย่างประโยค 日本兵 ภาษาญี่ปุ่น

聞いたところでは 二千人の日本兵

ใส่ความเห็น