สถานทูตญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

日本大使館 แปลว่า
(日本大使館 อ่านว่า にほんたいしかん[ni hon taishi kan])

สถานทูตญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 日本大使館

ตัวอย่างประโยค 日本大使館 ภาษาญี่ปุ่น

ワシントンの日本大使館に 2年間 駐在しました

ใส่ความเห็น