รถม้าบรรทุกของ ภาษาญี่ปุ่น

荷馬車 แปลว่า
(荷馬車 อ่านว่า にばしゃ[niba sha])

รถม้าบรรทุกของ ภาษาญี่ปุ่น 荷馬車

ตัวอย่างประโยค 荷馬車 ภาษาญี่ปุ่น

移動の荷馬車は1年以上待つことになります

ใส่ความเห็น