เรื่องไม่สำคัญ ลำดับที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น

二の次 แปลว่า
(二の次 อ่านว่า にのつぎ[ni no tsugi])

เรื่องไม่สำคัญ ลำดับที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 二の次

ตัวอย่างประโยค 二の次 ภาษาญี่ปุ่น

正義の心は二の次 三の次!

ใส่ความเห็น