กำหนดการของแต่ละวัน แผนงานประจำวัน ภาษาญี่ปุ่น

日程 แปลว่า
(日程 อ่านว่า にってい[ni tte i])

กำหนดการของแต่ละวัน แผนงานประจำวัน ภาษาญี่ปุ่น 日程

ตัวอย่างประโยค 日程 ภาษาญี่ปุ่น

日程の変更は テロの勝利と見なされると…”

ใส่ความเห็น