ค่าแรงรายวัน ค่าจ้างรายวัน ภาษาญี่ปุ่น

日給 แปลว่า
(日給 อ่านว่า にっきゅう[ni kkyū])

ค่าแรงรายวัน ค่าจ้างรายวัน ภาษาญี่ปุ่น 日給

ตัวอย่างประโยค 日給 ภาษาญี่ปุ่น

日給500ドルも払ってるのに どこ行きやがった・・

ใส่ความเห็น