กิจวัตรประจำวัน ภาษาญี่ปุ่น

日課 แปลว่า
(日課 อ่านว่า にっか[ni kka])

กิจวัตรประจำวัน ภาษาญี่ปุ่น 日課

ตัวอย่างประโยค 日課 ภาษาญี่ปุ่น

ゲロ吐くのは大学生の日課だろ?

ใส่ความเห็น