การเลือก 1 ใน 2 ภาษาญี่ปุ่น

二者択一 แปลว่า
(二者択一 อ่านว่า にしゃたくいつ[nishi ~yatakuitsu])

การเลือก 1 ใน 2 ภาษาญี่ปุ่น 二者択一

ตัวอย่างประโยค 二者択一 ภาษาญี่ปุ่น

二者択一

ใส่ความเห็น