การพยายามหลบหนี ความเร็วในการหนี ภาษาญี่ปุ่น

逃げ足 แปลว่า
(逃げ足 อ่านว่า にげあし[nige ashi])

การพยายามหลบหนี ความเร็วในการหนี ภาษาญี่ปุ่น 逃げ足

ตัวอย่างประโยค 逃げ足 ภาษาญี่ปุ่น

逃げ足が早いのを 思い出したよ

ใส่ความเห็น