การที่สัตว์กินเนื้อ การรับประทานเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น

肉食 แปลว่า
(肉食 อ่านว่า にくしょく[nikushoku])

การที่สัตว์กินเนื้อ การรับประทานเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น 肉食
สัตว์กินเนื้อ ภาษาญี่ปุ่น 肉食動物

ตัวอย่างประโยค 肉食 ภาษาญี่ปุ่น

奴らは血を求める 肉食動物だ 女の血を

ใส่ความเห็น