ทุกข์ยาก อารมณ์ไม่ดี ขม ลำบาก ภาษาญี่ปุ่น

苦い แปลว่า
(苦い อ่านว่า にがい[nigai])

ทุกข์ยาก อารมณ์ไม่ดี ขม ลำบาก ภาษาญี่ปุ่น 苦い

ตัวอย่างประโยค 苦い ภาษาญี่ปุ่น

父親を超えられない男の 苦い嫉妬ってわけだ

ใส่ความเห็น