สิ่งที่มีสองชั้น ตึกสองชั้น ภาษาญี่ปุ่น

二階建て แปลว่า
(二階建て อ่านว่า にかいだて[ni kaidate])

สิ่งที่มีสองชั้น ตึกสองชั้น ภาษาญี่ปุ่น 二階建て

ตัวอย่างประโยค 二階建て ภาษาญี่ปุ่น

アーニー! 12時の方向に二階建てバスだ

ใส่ความเห็น