สูดกลิ่น ได้กลิ่น ส่งกลิ่น ภาษาญี่ปุ่น

匂う แปลว่า
(匂う อ่านว่า におう[niō])

สูดกลิ่น ได้กลิ่น ส่งกลิ่น ภาษาญี่ปุ่น 匂う

ตัวอย่างประโยค 匂う ภาษาญี่ปุ่น

俺に触るな クソみたいに匂うんだよ!

ใส่ความเห็น