ม้าสำหรับใช้บรรทุกสัมภาระ ภาษาญี่ปุ่น

荷馬 แปลว่า
(荷馬 อ่านว่า にうま[ni uma])

ม้าสำหรับใช้บรรทุกสัมภาระ ภาษาญี่ปุ่น 荷馬
รถม้าบรรทุกของ ภาษาญี่ปุ่น 荷馬

ตัวอย่างประโยค 荷馬 ภาษาญี่ปุ่น

移動の荷馬車は1年以上待つことになります

ใส่ความเห็น