นางพยาบาล ภาษาญี่ปุ่น

ナース แปลว่า
(ナース อ่านว่า なーす[na ̄ su])

นางพยาบาล ภาษาญี่ปุ่น ナース

ตัวอย่างประโยค ナース ภาษาญี่ปุ่น

ナースを呼ぶ?

ใส่ความเห็น