ปัญหาหรือคำถามที่ยาก ภาษาญี่ปุ่น

難問 แปลว่า
(難問 อ่านว่า なんもん[nan mon])

ปัญหาหรือคำถามที่ยาก ภาษาญี่ปุ่น 難問

ตัวอย่างประโยค 難問 ภาษาญี่ปุ่น

新たな難問が持ち上がっていた>

ใส่ความเห็น