ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ภาษาญี่ปุ่น

何と言っても แปลว่า
(何と言っても อ่านว่า なんといっても[nanto itte mo])

ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ภาษาญี่ปุ่น 何と言っても

ตัวอย่างประโยค 何と言っても ภาษาญี่ปุ่น

そして何と言っても 死神という言葉を

ใส่ความเห็น