อ่อนแอ อ่อนปวกเปียก ความอ่อนยวบ ภาษาญี่ปุ่น

軟弱 แปลว่า
(軟弱 อ่านว่า なんじゃく[nanja ku])

อ่อนแอ อ่อนปวกเปียก ความอ่อนยวบ ภาษาญี่ปุ่น 軟弱

ตัวอย่างประโยค 軟弱 ภาษาญี่ปุ่น

お前は軟弱な奴だ

ใส่ความเห็น